Specialister på anläggningar för centralgas inom sjukvård, laboratorier och processindustri.

Kort om Gatel

Gatel är ett tekniskt konsultbolag som inriktar sig på centralgasanläggningar inom sjukvård, laboratorier och processindustri. Vi utför riskanalyser, klassningsplaner, konstruktioner, projekteringar, provningar samt kostnadsberäkningar av alla typer av gasanläggningar. Med mångårig erfarenhet i branschen, stora multinationella kunder, och en vana av att arbeta i både nationella och internationella projekt är Gatel en given partner.

Läs mer om Gatel

Referenser

På uppdrag av AGA Gas och Linde Healthcare har Gatel genomfört en mängd riskinventeringar av medicinska gasledningssystem på flera svenska sjukhus. Det handlar om alltifrån ledning och säkerhet kring flytande kväve och medicinska gaser till placeringar av gastankar och inväxlingspunkter samt hantering av cylindrar.

Läs mer

I Solna byggs ett nytt universitetssjukhus som ska stå färdigt 2017. Gatel har funnits med i projektgruppen ända sedan tidigt kalkylstadium och ansvarar för konstruktionen av samtliga gassystem i det nya sjukhuset samt utformning av provningsprogram.

Läs mer

Gatel är en återkommande samarbetspartner för Sweco Systems AB då det gäller konstruktion av centralgasanläggningar för laboratorier och reservgassystem på sjukhus.

Läs mer