Specialister på anläggningar för centralgas inom sjukvård, laboratorier och processindustri.

Kort om Gatel

Gatel är ett tekniskt konsultbolag som inriktar sig på centralgasanläggningar inom sjukvård, laboratorier och processindustri. Vi utför riskanalyser, klassningsplaner, konstruktioner, projekteringar, provningar samt kostnadsberäkningar av alla typer av gasanläggningar. Med mångårig erfarenhet i branschen, stora multinationella kunder, och en vana av att arbeta i både nationella och internationella projekt är Gatel en given partner.

Läs mer om Gatel

Referenser

I Solna byggs ett nytt universitetssjukhus som ska stå färdigt 2017. Gatel har funnits med i projektgruppen ända sedan tidigt kalkylstadium och ansvarar för konstruktionen av samtliga gassystem i det nya sjukhuset samt utformning av provningsprogram.

Läs mer

På uppdrag av Västerbottens läns landsting har Gatel gjort medicinska säkerhetsbesiktningar och riskanalyser samt bistått med spetskompetens vid flera om- och tillbyggnader vid sjukhus och vårdinrättningar i länet.

Läs mer

Gatel är en återkommande samarbetspartner för Sweco Systems AB då det gäller konstruktion av centralgasanläggningar för laboratorier och reservgassystem på sjukhus.

Läs mer